sinavboard

TÜRKÇE KARMA TESTİ 4 ONLİNE

1) Türkler Orta Asya’dan batıya gelip İslam dünyasında yer aldıktan sonra yeni yerleştikleri yerlerden sentez yoluyla aldıkları yenilikleri eski gelenekleriyle kaynaştırarak kendilerine has bir giyim kuşam oluşturmuşlardır. Bugün Anadolu’nun bazı
yörelerinde de aynı giyim şeklinin devamı izlenmektedir.
Bu parçada Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Gidip yerleştikleri yörelerde önceden yaşayanların kültürlerinden etkilendiklerine
Kendilerine özgü bir giyim kuşam tarzına sahip olduklarına
Orta Asya’dan Anadolu’ya çok eski çağlarda göç ettiklerine
Günümüzde de eski giyim geleneklerini sürdürdüklerine
İslamiyet etkisiyle kültür yaşamlarında değişiklikler olduğuna
2) Anlamak, bir bakıma alışmak demektir. Okurların çoğu, bizim yazılarımızda kendisine “güzce” diye belletilmiş biçimleri bulamayınca yazılarımızdan bir tat alamıyor, duygulanamıyor. Bunun için de “anlamıyorum” diyor. Okurların çoğunluğunca anlaşılmak, onlara yaranmak için bırakalım mı dil davamızı tuttuğumuz yolu !
Böyle düşünen birinin en belirgin özelliği aşağıdakilerin hangisidir?
Geniş bir okur kitlesine seslenebilmeyi amaçlaması
Eserlerinde biçime özden çok önem vermesi
Dil konusundaki görüşlerinde kararlı olması
Okurun anlayabileceği yapıtlar vermeyi önemsemesi
Sanat eserlerinde “güzel”i “yararlı” dan üstün tutması

3) Kurum, kuruluş adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

Boğaziçi Üniversitesi’nin puanları oldukça yüksek.
Artı Dershanesi her yıl yeni başarılara imza atıyor.
İzmir Devlet konservatuarı bu yıl öğrenci almayacakmış.
Babam parasını yalnız Ziraat Bankası’na yatırır.
Kardeşim bu yıl Türk Koleji’nden mezun oldu.

4) Arasözlerin başında ve sonunda virgül kullanılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu bilgiye örnek olabilecek bir kullanım vardır?

Peki, sana haklı olduğumu kanıtlayacağım.
Ilık, tatlı, güzel bir bahar sabahıydı.
Bu akşam, neden bilmem, canım çalışmak istemiyor
Bak, senin kırılmanı, üzülmeni hiç ister miyim?
Sofralar kurulmuş, yemekler yenmiş, kahveler içilmişti.5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
Bu kitap 1925’te İstanbul’da basılmış.
Vatandaşlar arasında her hangi bir ayrım yapılmamalı.
Bu akşam Oyalar bize gelecek.
Ay’ın yörüngesine NASA’nın yeni uydu göndereceği söyleniyor.
Onunla tanıştığımda yirmi beş yaşındaydım.
6) (I) Şimdiki gençler Türkiye’nin yaklaşık otuz yıl önceki durumunu pek bilmezler. (II) 1970 yıllarında ülkede adeta bir savaş vardı. (III) Gün geçmiyordu ki bir sanatçı ya da aydın katledilmesin. (IV) Şehirler, ilçeler, hatta köyler görüş ayrılığı yüzünden bölünmüştü. (V) Kimse farklı görüşteki insanların bulunduğu bir mahalle ya da kahvehaneye gidemezdi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
I.
II.
III
IV.
V.
7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?
Bu beldede sonbahar mevsimi çok sakin geçer.
Onu karşımda görünce sinirleniyorum.
Sen d gelseydin daha çok eğlenirdik.
Böyle davranman sadece bizi değil arkadaşlarını da üzdü.
Canlandırdığı tiplemeler ölümsüzlük kazandı.
8) Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Deyimi oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemez., bu sözcüklerin yerine başka sözcükler getirilemez.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu bilgiye uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
Bu kadar çok çalışma, canını sokakta mı buldun.
Çok arsızmış, yüz verince astar istiyor.
Babanın yüzü suyu hürmetine seni affediyorum.
Allem kulem ederek beni kandırdı.
Onun bu yaptığına yangına körükle gitmek denir.

9) Kardeşim eğer kazağını üzerine giymiş olsaydı maçta
I II III IV
bu kadar üşümezdi.
V
Bu cümlede, numaralanmış sözlerden hangileri çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz?
I. ve II.

I. ve III
II. ve III.
II. ve V.
IV.ve V.


Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта