sinavboard

TÜRKÇE KARMA TESTİ 1 ONLİNE

1. I. Misafirler birdenbire gelince çok heyecanlandım
II. Ani bir kararla eve geri döndü
III. Onu ansızın karşımda görünce çok korktum
IV. Sorularıhemencecik cevaplamasına şaşırdım kaldım.Bu cümlelerin hangilerinden altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?
I. ve II.
I. ve III
II. Ve III.
II. ve IV.
III. ve IV.
2.Sözüm ona, bu olayla ilgisi yokmuş.”
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Ne olurdu sanki, beraber gitsek?
Sözüm ona değil, o hiç gocunmasın
Bilmez göründüğüne bakma, rol yapıyor.
Güya ondan para almışım da geri vermemişim.
Sanki bu ondan daha mı kötü

3. I. Geçmişi tekerrürden ibarettir.
III. Geçmişten ders almayı bilmeyenler, hatalarını yinelerler.
IV. Yanlış yapmamak, doğru yapmak değildir.
numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
I. ve II.
I. ve III.
I. ve IV.
II. ve III.
II. ve IV.

4. I. Bir insanın karakterini anlamak isterseniz;hal ,tavır ve davranışlarını kontrol etmelisiniz.
II. Tecrübeler insanı olgunlaştırır.
III. Sempatik insanlarla dialok kurmak gerekir.
IV. Seciye 7'sinde ne ise 70'indede o olur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine yakındır?
I. ve II.
I. ve III.
I. ve IV
II. ve III
III. ve IV5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ihtimal” ve “istek” anlamı vardır?
Ne kadar ısrar etse de ona söylemem.
Bildiklerimi ona söyleyemem.
İşittiğim her şeyi size söylemeyebilirim.
Belki her şeyi bana söyleyememiştir.
Bana güvenme, bunları ona vermeyebilirim.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sızlanma, yakınma” söz konusudur?
Ne fistan istiyorum ne de gömlek
Ne sen ne de ben tatile çıkabileceğiz.
Ne beni ne de babasını dinliyor.
Ne alkolle ne sigarayla aram hoş değil.
Ne sen ne o, ikiniz de suçlusunuz.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekerrür eden bir fiil mevcuttur?
Yine işim mi çoktu, ?
Kendisiyle az sonra yine karşılaşacağız.
O ,yine ilk sırada olacak.
Bugünkü meseleler gündeme oturdu.
Son günlerde çok mutlusun.
8. Aşağıdakilerin hangisinde “beğenme,takdir etme” söz konusudur?
Öğrenci dediğin düzenli olur.
Arkadaş dediğin böyle dürüst olur.
Yönetici dediğin adil olur.
Sanatçı dediğin rol yapar.
Tatil dediğin dinlendirici olur.

9. Safa'nın yazılarında, bir düşünce başka bir düşünceyi açar. Bu başka düşünce yeni bir düşünceyi getirir. Bir meselenin, aynı yazıda, birbirine zıt bütün unsurları toplanır. Ama hiçbir şey ispat edilemez, hiçbir hüküm verilemez. Çünkü yeni eleştirmen, yeni sanatçı, aklını işletmeyi bilmeyen değil, ne kadar işlerse işlesin, …
Bu parça, düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanır?
k
uşkucu bir bir kimseye.
Duygularını belli etmeyen.
Aklının yetersizliğini kabul etmiş adamdır
Önyargılardan uzaktır.
Aklını kullanmayı bilen insandır.


Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта