sinavboard

SİYER TESTİ ONLİNE 2

1-Rasulullah'ın sav kızlarının en büyüğü hangisidir?
Ümmü Gülsüm
Rukiye
Zeynep


2-Rasulullah'ın sav en son katıldığı savaş hangisidir?
Mute savaşı
Tebük savaşı
Ficar Savaşı3-Aşağıdakilerden hangisi gazveyi tanımlar?
Rasulullah'ın Katıldığı seferlerdir.
Rasulullah'ın hayat hikayesidir.
Rasulullah'ın katılmadığı seferlerdir.4-Rasulullah'ın sav hayatını konu alan ilme ne ad verilir?
Şemail
Siyeri Nebi
Hilye-i Nebi
5-Senet'ül Vufud ne zaman gerçekleşmiştir?
Hicri 10
Hicri 9
Hicri 86-İslamda eziyet edilerek öldürülen ilk erkek şehit kim idi?
Sümeyye
Yaser
Ümeyye


7-İslam'ın ilk nüfus sayımı ne zaman yapıldı?
Hicri 1
Hicri 2
Hicri 3

8-Kuran-ı Kerimde Hz Aişe r.a için inen ayet hangi surededir?
Maide Suresi
Nur suresi
Enam suresi9-Rasulullah veda hutbesini nerede okumuştur?
Safa
Merve
Arafat


Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта