sinavboard

SİYER TESTİ ONLİNE 1

1-Aşere-i Mübeşşereden değildir?
Abdurrahman b.Avf
Said b.zeyd
Zeyd b. Harise
Hiçbiri

2-Muharrem,Recep,Zilkade,Zilhicce aylarında yapılan savaşlara ne denir?
Bedir Savaşı
Ficar Savaşı
Uhud Savaşı

Hiçbiri

3-Aşağıdakilerden hangisi 'Kusva'yı tanımlar?
Rasulullah'ın devesi
Hannane
Cevami'ül kelam

Hiçbiri

4-Hz Muhammede sav peygamberlik gelmeden önce katıldığı cemiyettir?
Megazi
Hilful'fudul
Hilye-i nebi

Hiçbiri


5-iki damat manasına gelen kelime hangisidir?
Haseneyn
Hateneyn
Hatem
Hiçbiri

6-İslamda ilk kadın şehit kim idi?
Sümeyye
Yaser
Ümeyye
Hiçbiri
7-İslamın ilk nufus sayımı nerede yapıldı?
Mekke
Taif
Medine

Hiçbiri
8-Kuran-ı Kerimde tek ismi geçen sahabi kim idi?
Zeyd b. Sabit
Zeyd b. Harise
Halid b.Zeyd

Hiçbiri

9-Rasulullah sav Veda hutbesini ne zaman irad etmiştir?
Hicri 10
Hicri 11
Hicri 9

Hiçbiri


Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта