sinavboard
Untitled 1

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TESTİ 3 ONLİNE

1-Aşağıdakilerden hangisi  Genel Kolluk Kuvvetleri arasındadır?
  Zabıtası - Jandarma - Polis
Özel Güvenlik Şirketi- Gümrük görevlisi - Sahil Güvenlik
Polis – Jandarma – Sahil Güvenlik
Zabıtası – Gümrük görevlisi – Sahil Güvenlik Teşkilatı
Polis – Gümrük görevlisi – Jandarma

2- Ögk'nin yetki alanında  kotrol araması yaptırmayan sahısla ilgili aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Zatın üstü zorla aranır
Zorla aranmaz ,içeri girmesine izin verilir
Olayı genel kolluğa bildirilir
Zatın üstü  aranması için zorlanmaz ancak içeriye alınmaz
Zatı üstü aranmasa bile eşyaları  aranır

3-Aşağıdakilerden hangisinde devriyenin tanımı yapılmıştırr?
 Önleyici güvenlik tedbirlerinin en etkin uygulamasıdır
 Kolaylık hizmeti olarak tanımlanır
 Ögnin idari kolluk görevidir.
 Ögk'nin adli kolluk görevidir.
Sahil güvenlik görevidir

4- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri nokta kontrol görevlisinin görevlerindendir?
Kontrol Noktanın çevresinin tedbirinden sorumludur
Soranlara adres tarif edebilir
Kontrol noktasına izinsiz giriş yaptırmaz
Kontrol noktasının etrafında gereksiz parklara izin vermez
Hepsi5- Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik önlemlerinden değildir?
Çalıştığı firmanın Personel güvenliği
Haberleşme  güvenliği
Terör saldırılarından  korunma
Bölücü olaylardan  korunma
Temizlik yapma
6-Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ögk'nin yetkileri arasındadır?
Görev yeri ve çevre emniyetini almak
  Delilleri korumak
Görev alanında kimlik sormak
Afetlerde yardımcı olmak
Hepsi
7- Aşağıdakilerden hangisi ögk'nin  Devriyesinin Ana görevlerindendir ?          
Adli görev
Koruyucu görev
Yardım görev
 Önleyici görev
Hepsi
8-Aşağıdakilerden hangisi ögk'nin kimlik sorma yetkisini yasaya dayandıran kanundur?
657 Sayılı Kanun 
5188 Sayılı Kanun 
4857 Sayılı Kanun
Medeni kanun
hiçbiri

9- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
Görev yerinde tedbir ve önleme araması yapmak
 Adli olay sonrası delil incelemek
Suç eşyasına el koymak
Suçluyu ,genel kolluğa teslim
Görev yerinde dedektörle arama yapmak

 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта