sinavboard
Untitled 1

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TESTİ 2 ONLİNE

1-Ögknin Adli arama  olarak tabir edilen aşağıdakilerden hangisidir?
  Delilleri toplama ve saklama
Üst araması yapmak
Maçlarda  kimlik sorma 
Kapalı yerlerde arama yapma 
Hiçbiri

2- Aşağıdakilerden hangisi Ögk'nin , tedbir araması görevini yerine 
getirmesidir?
Kamuya açık alanlar
Evlerde ve binalarda
Maçlarda ve konserlerde
Otoyollarda
Hepsi

3- Aşağıdakilerden hangisi, CMUK 157 maddesine göre ögk'nin yakalama yetkisini kapsar?
 Görevdeki memura kasten suç işleyenlere
 Suç delillerini saklayanları
 kimliksiz olanları
  Suç işlenmesine devam edenleri
Trafik kazası yapanları

4-Ögk'nin çalıştığı şirkette suç işlenirse nasıl davranmalıdır ?
Suça el koymaz
Hiçbirşey yapmaz
Suçluyu  tespit eder ve yakalar
Delil toplama yetkisi yoktur
Hiçbiri5- Ögk'nin kanunu  aşağıdakilerden hangisidir?
5188
6188
6688
7288
Hiçbiri
6- Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanunda ögk'ler ile ilgili getirilen yasaklardandır?
Ögk'nin Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılma yasağı
Ögk'nin kimlik kartını başkasına kullandırma yasağı
Ögk'ninateşli silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanma yasağı
Ögk'ningreve katılma yasağı
Hepsi
7- “Aşağıdakilerden hangisi Bir mal üzerinde bulunan ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına denir.         
Tedbir yakalamsı
idari arama
Mülkiyet hakkı
El koyma
Adli zaptetme
8- Aşağıdakilerden hangisi,Ögk'nin çalıştığı site alanında hırsızın  bir eve girmesi ile Ögk'nin eve girmesi olayını doğru olarak açıklar ?
Suç olarak kabul edilmez
Ögk'nin görevi kötüye kullanmıştır
Konut dokunulmazlığı suçu işlemiştir.
Kişi dokunulmazlığının suçu işlemiştir
Ögk'nin eve girme yetkisi vardır

9 “Ögk'nin üstlendiği para taşıma görev alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Parayı teslim aldığı yerdir
 Parayı teslim ettiği  yerdir
Parayı teslim aldığı ve taşıdığı yerdir
Parayı teslim aldığı ve teslim ettiği yerdir
Parayı teslim aldığı ilk noktadan teslim ettiği son noktadır

 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта