sinavboard

NAMAZ TESTİ 8 2014 ONLİNE

1-Farzı ayn ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Cuma namazı  Farzı ayndır
Şafii mezhebine göre cemaatle vaktin farzını kılmak Farzı ayndır
Hanefiye göre cenaze namazı Farzı ayndır
 Vitr namazı Farzı ayndır


2-Maliki mezhebine göre Cuma namazı için gerekli Cemaat sayısı kaçtır?
40
12
  3
  2


3-"ikamet ve cemaat" cumanın hangi şartlarındandır?
Sıhhatinin
Vucubunun
 Vucubunun-Sıhhatinin
 Hiçbiri


 4-Tilavet secdesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Namaz içinde vacipleri  eksikliği sonucu yapılır
Secde ayetleri okunduğunda yapılır
Hatim sonunda yapılır
Kuran okunduğunda yapılır  5-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının hem vucubunun hem sıhhatinin şartlarındandır?
Erkek ve hür olmak
Vakit-Cemaat
Camii-Cemaat
İkamet-Cemaat


6- Şafi  mezhebine göre cuma namazı zuhur-i ahiri  kaç rekattır ?
Tek selam ile 4 rekat
İki selamla 4 rekat
Dört artı iki rekat
Hiçbiri

7-Şafiye göre hutbenin şartlarındandır?        
Vakit içinde okunması
Hutbenin arapça okunması
Hatibin erkek olması
Hepsi
8-Sehiv secdesi ile ilgili hangisi doğrudur?
Farzın tehirinde yapılır
 Vacibin terkinde yapılır
Rüknün tekrarında yapılır
 Hepsi


9--  Hanefi mezhebine göre kavmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
 Farz
 Vacip
 Sünnet
 Mendup


Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта