sinavboard

NAMAZ TESTİ 6 2014 ONLİNE

1-Ebu Hanife ve Ebu Muhammed'e göre cuma namazı için cemaat sayısı imam hariç kaçtır?
3
2
1
4


2-Aşağıdakilerden hangisi cumanın vucubunun Şartlarından değildir?
Erkek Olmak
Mazeretsiz olmak
Hür olmak
Cemaat olmak


3-Aşağıdakilerden hangisi cumanın sıhhatinin şartlarından değildir?
İkamet
Cemaat
 Vakit
 Niyet


 4-Cuma günü hutbe sırasında ticaret yapmanın hükmü,Şafii,Maliki ve Hanbeli'ye göre nedir?
Tenzihen Mekruh
Tahrimen Mekruh
Haram
Müfsid 

 5-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının hem vucubunun hem sıhhatinin şartlarından değildir?
Cemaat
Hürriyet
Vakit
Hatibin erkek olması


 6- Cuma namazı farz olarak kaç rekattır ?
2
4
3
8

7-Hanefiye göre hutbenin şartlarından değildir?        
Vakit içinde okunması
Cemaat huzurunda irad edilmesi
Cuma farzından önce olması
Hatibin,hutbe okurken cemaate yüzü dönük olması
8-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazı kılmakla yükümlüdür?
Yolcular
 Hastalar
Adetli bayanlar
 18 yaşından küçük olanlar


9- Hangi mezhebe göre cuma hutbesinin Arapça olması şart değildir?
  Maliki
  Şafii
  Hanefi
  Hiçbiri
 


Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта