sinavboard

NAMAZ TESTİ 5 2014 ONLİNE

1-Maliki-Şafi -Hanbeli mezheplerine cuma namazı kaç kişi ile kılınır?
40-40-12
3-40-40
3-12-40
12-40-12


2-Cemaatle namaz kılmanın hükmü Şafi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisidir?
Müekket sünnet
Müstehap
Farzı kifaye
Farzı Ayn


3-Revatip'in manasını aşağıdakilerden hangisidir?
Yakınlaşma
Tertip edilmiş
Güçlendirilmiş
Eksiksiz


4-Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir?
Kunut duası okumak
Münferid namaz kılanın fatihayı gizli okuması
Sehiv secdesi yapmak
Hepsi5-Dört Mezhebe göre namaz kılmak için Müslüman olmanın hükmü nedir?
Vacip
Farz
Sünnet
Mendup


6- Aşağıdakilerden hangisi Namazın rukunlarından biri değildir ?
İftidah tekbiri
Ruku
istikbali kıble
Sucud

7-Lügatta ,lazım, gerekli, lüzumlu anlamına gelen , Fıkıhta, yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenen fiildir,bu kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Farz
Vacip
Caiz
Sünnet
8-Hanefi Mezhebine göre salatı vitr'in hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Müekked sünnet
Vacip
Farz
Mubah


9-- Lügatta ,mümkün , serbest , geçerli olmak, fıkıhta, bir söz veya davranışın dinî esaslara uygunluğunu, yapılmasının uygun olması manasına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Farz
Vacip
Caiz
Mubah

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта