sinavboard

NAMAZ TESTİ 4 2014 ONLİNE

1-Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi farzı ayn namazlardandır?
Bayram namazı
Vitr namazı
Cuma namazı
Cenaze namazı


2-Cemaatle namaz kılmanın  hükmü Hanbeli mezhebine göre aşağıdakilerden hangisidir?
Müekket sünnet
Müstehap
Farzı kifaye
Farzı Ayn


3-Kuvvetlendirilmiş  sünnet manasına gelen kelimeye.... denir?
Müekked Sünnet
Mubah
 Gayri Müekked Sünnet
 Müstehap


4-Kişi namazda iken abdetinin bozulması ve abdeti yenileyip namaza yetişmesine ,Fıkıhda ......nedir?
Mesbuk
Müdrik
İdrak
Lahik  5-Dört Mezhebe göre namaz kılmak için Akıllı  olmanın hükmü nedir?
Vacip
Farz
Sünnet
Mendup


 6- Aşağıdakilerden hangisi Namazın şurutlarından biridir?
İftidah tekbiri
İntikal tekbiri
istikbali kıble
Sucud

7-Nevr kelimesinden türeyen, kandil manalarına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir ?        
Mihrab
Kürsü
Minare
Minber
8-Şafi-Maliki-Hanbeli mezheplerine  göre salatı vitr'in hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Müekked sünnet
 Vacip
Farz
 Mubah


9--  Tek ,eşsiz manasına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  Fecr
  işa
  Vitr
  Vusta
 


Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта