sinavboard

NAMAZ TESTİ 1 2014 ONLİNE

1-Kaidede kadınların ayaklarını sağ yana yatık bir şekilde çıkararak oturmalarına denir?
Tevcih
Tevatür
Teverrük
Teveccüd


2-Kalabalık bir cemaatte tekbir seslerini cemaate duyurarak tekrarlayan kişiye ne denir?
Müezzin
Muktedi
Münadi
Muttabi


3-Tekbirden sonra elleri salmak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
 İrsal
 İrtisal
 İstinaf
 İtimam

4-Aşağıdakilerden hangisi ay tutulduğunda kılınan namazdır?
Husuf
Kusuf
İstiska
Duha  5-Hanefi ve Şafi mezhebine göre  celsenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Vacip-farz
Vacip-vacip
Farz-farz
Vacip-Sünnet


 6- Altı vakit veya daha fazla namazı kazaya kalmış olan kimseye......... denir?
Sahib-i tertib
Sahib-i tehir
Sahib-i kaza
Sahib-i eda

7-Hanefi mezhebine göre zevaid tekbirlerinin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?        
Farz
Vacip
Sünnet
Mendup
8-İrtisal kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Müezzinin ezanda sesini yükselmesi
 Müezzinin ezanı makam ile okuması
 Müezzinin ezan okuması
 Müezzinin Kamet getirmesi


9--Aşağıdakilerden hangisi gece vaktinde kılınan namazdır?
Husuf namazı
 İşrak namazı
Kusuf namazı
Teveccüd namazı
 


Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта