sinavboard

KU'RAN TESTİ 3 2014 ONLİNE

1-Aِşağıdakilerden hangisinde secde ayeti bulunmaz?
Rad
Nahl
Sad
İbrahim


2-Nazar ayeti olarak bilinen ayet hangi surededir?
Kevser  
Kalem
Furkan
Neml


3-İncir manasına gelen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Neml 
Nahl
Tin
Sad


4- Aşağıdakilerden hangisi isti'la harflerinden değildir?
غ
ظ
ح
ق5-Yukarı kaldırmak ,yükseltmek manasına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
isti'lal
isti'la
istifal
iştigal


6-رُزِقاَ ra harfi nasıl okunmalıdır?
Kalın okunur
İnce okunur
Hem ince hem kalın okunur
Hiçbiri

7- إذْ ظَلَمتمْ hangi tecvid kuralı uygulanır?
İdğam bila ğunne, mütegaribeyn
İdğam-ıMütacaniseyn
İdğam
İhfa-izhar
8-قُلْ رَبِّ -- منْ ربِّ Hangi tecvid kuralı uygulanmalıdır?
İdğam-ı mütegaribeyn ,İdğam bila ğunne
Mütacaniseyn,mealğunne
İdğam
İhfa-izhar


9-Aşağıdakilerden hangisi vakfı mutlak harfidir?
ط
م
لا
جHava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта