sinavboard

KURAN TESTİ 2 ONLİNE

1- حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ
Enbiya 96. ayetinin meali aşağıdakilerden hangisidir?

  Ye’cüc ve Me’cüc kıyamet alametidir.
  Gerçekten Ye’cüc ve Me’cüc’ün bozgunculuk çıkarıyorlar.
  Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün bozgunculuk çıkarıyorlar.
  Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.
2-Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, ...............adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.
Yukarıdaki ayetin mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Mahmut
Muhammed
Ahmet
Mehmet
3-Fatiha suresi besmele dahil kaç ayettir?
5
6
7
8
4-Ahmet isminin geçtiği Kur'an suresi hangisidir?
Saff 5
Saff 6
 Saff 4
 Saff 2
5-Çünkü ........... çok içli ve Allah’a yönelen bir kimseydi.?(Hud 75)
Hud 75. ayette sözü edilen Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. Musa(a.s)
 Hz. Yusuf(a.s)
 Hz. İbrahim(a.s)
Hz. Davud(a.s)
6- “İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana  olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak’a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakub soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
Yukarıdaki ayete göre Hangi peygamberden bahsedilmektedir?

Hz.İbrahim(a.s)
Hz.İsmail(a.s)
Hz.Yakup(a.s)
Hz.Yusuf(a.s)
7-Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. ............... da Zebûr vermiştik.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Musa
Davud
İsa
Harun
8-Tebbet suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?
Tebbet suresi 5 ayettir.
Diğer adı Mesed'dir
Ebu leheb ve karısı için inmiştir.
Mesed suresi 6 ayettir
9-قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق
Felak suresi ilk ayetinin meali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  De ki:Sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
  De ki:Duhanın Rabbine sığınırım.
  De ki:Gecenin aydınlığının Rabbine sığınırım.
 De ki:Akşamın aydınlığının Rabbine sığınırım.

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта