sinavboard

HAC ONLİNE TESTİ 4

1-Remelin tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Çalımlı yürüme
Çalımlı ve süratli türüme
Çalımlı ve yavaş yürüme
Çalımlı ve koşarak yürüme


2-Say'ın başladığı tepeye ne denir?
Merve
Saha
Safa
Sala


3-Lebbeyk ile başlayan duaya ne denir?
Telbiye
Temettu
 Tehlil
 tevessül


 4-İhrama girmeden mikatı geçmenin bedeli nedir?
Dem gerekir
Dem gerekmez
cezası olmaz
Hiçbiri 5-Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarındandır?
Adediden fazla taş atmak
Yedi taşı peşpeşe atmak
Sırası ile cemrelere taş atmak
Her taş için Bismillahu Allahu Ekber demek


6-Şeytan taşlamanın sünnetlerindendir?
Bir cemreye 7'den fazla taş atmak aynı günde
taş atma sırasına uymamak
Yedi taşı peşpeşe atmak
Necis bulaşığı taşı elleyip, atmak

7-Aşağıdakilerden hangisi  Şafii Mezhebine göre haccın farzlarından değildir?        
Arafatta vakfe

İhram

Ziyaret tavafı
kudum tavafı

8-Aşağıdakilerden hangisi Necid ve kuveyt yönünden gelenler için ihrama girme yeridir?
Yelemlem
 Zat-ı ırk

Karn

 Cuhte9-Hac ve umre için ihrama giren kimsenin herhangi bir kusur ve sebebden dolayı ihramdan çıkmasına denir?
  İhsar
  Fevat
  Remel
  Rida10- Vakfenin Farz olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
Mina
  Müzdelife
Arafat
MekkeAllah Rasulu'nun kabristanı nerededir?
Mekke
Medine
Mina
Arafat
 

12-Hac için ihrama giren kişinin arafat vakfesine belirli zamanda yetişememesi ve orada bulunamamasına denir ?       
  İhsar
Fevat
İztıba
İzar


13-Eyyamı Mina günleri aşağıdakilerden hangisidir?
Zilhicce 7-8-9-10
 Zilhicce 9-10-
Zilhicce 9-10-11
 
Zilhicce 10-11-12-13
14-Aşağıdakilerden hangisine dem kesmek gerekmez?
  Mikatı ihramsız geçmek
Müzdelife vakfesini sebebsiz terk
Şeytan taşlamayı yapmamak
 Vucuttan kıl koparmak 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта