sinavboard

HAC TESTİ 2 ONLİNE

1-Aşağıdakilerden hangisi Eyyam-ı nahr günlerindendir?
Zilhicce 7
Zilhicce 10
Zilhicce 9
Zilhicce 8


2-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir ihramlı,Umresiz hacca:haccı ifrad denir
Hanefiye göre en faziletli ifrad haccıdır
Hervele,kısa adımlarla hızlı   yürümek
Herveleyi hem erkeler,hem kadınlar yaparlar


3-Şafiye göre en faziletli hac şekli hangisidir?
Hacc-ı kıran
Hacc-ı temeddü
 Hacc-ı ekber
 Hacc-ı ifrad


4-Hanefiye göre aşağıdakilerden hangisi say'ın sünnetlerinden değildir?
Hervele yapmak
Necasetten taharet
Hadesten Taharet
Yedi şavt yapmak 


5-Aşağıdakilerden hangisi   farz tavaflardandır?
Veda tavafı
Kudum tavafı
Ziyaret tavafı
Tatavvu tavafı


6-Aşağıdakilerden hangi mescitte kıble yönü değiştirilmiştir?
Mescid-i Nebevi
Mescid-i Kıbleteyn
Mescid-i Kuba
Mescid-i Nemira

7-Hz Adem ile Hz Havva'nın Yeryüzünde buluştukları ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?     
Arafat

Mina

Müzdelife
Medine

8-Aşağıdakilerden hangisi yemen yönünden gelenler için ihrama girme yeridir?
Yelemlem
 Zat-ı ırk

Karn

 Cuhte9-Kabe sola alınarak  Hacerül Esvedi selamlamaya.......denir?
  Say
  Tavaf
  izar
  İstilam10-Aşağıdakilerden hangisine Hacc-ı Asgar denir?
Say
 Umre
Tavaf
Hac11-Yevmi Arefe Zilhiccenin kaçıncı günüdür?
7
8
9
10
 

12-Arafat vakfesinden sonra bayramın ilk günü yapılan farz tavaf aşağıdakilerden hangisidir?        
Tavafı ifada
Tavafı Veda
Tavafı kudum
Tavafı Tatavvu


13-İhramın belden üst  kısmını örten parçaya.......denir?
İzar
 İztiba
İhram
 Rida
14- Hac ile ilgili fiil ve ibadetlere denir?
  Menasik
Meşari
Muhrim
 MuhsarHava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта