sinavboard

HAC TESTİ 1 ONLİNE

1-Afaki kelimesinin tanımı  aşağıdakilerden hangisidir?
Taif'den gelen hacılar
Mekke'den gelen hacılar
Medine'den gelen hacılar
Hiçbiri


2-Bir ihram ile, umresiz yapılan hac aşağıdakilerden hangisidir?
Hacc-ı temeddü
Hacc-ı kıran
Hacc-ı İfrad
Hacc-ı Salim


3-İmam Azam'a göre en faziletli hac şekli hangisidir?
Hacc-ı kıran
Hacc-ı temeddü
 Hacc-ı ekber
 Hacc-ı ifrad


 4-Hanefiye göre aşağıdakilerden hangisi Hac vaciplerinden değildir?
Haccın hutbeleri
Veda tavafı
Cemrelere taş atmak
Halk 5-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre vacip tavaflardandır?
Veda tavafı
Kudum tavafı
Ziyaret tavafı
Tatavvu tavafı


6-Hanefi mezhebine göre Aşağıdakilerden hangisi ihramın rükünlerindendir?
Telbiye
güzel koku
salavat
Niyetten önce tekrar gusl etmek

7-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi Mezhebine göre haccın farzlarından değildir?        
Arafatta vakfe

İhram

Ziyaret tavafı
say

8-Aşağıdakilerden hangisi Şam yönünden gelenler için ihrama girme yeridir?
Yelemlem
 Zat-ı ırk

Karn

 Cuhte9-Kabe sola alınarak yedi defa dönmeye......denir?
  Say
  Tavaf
  Mikat
  Umre10-Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerindendir?
İhram
  Arafat'ta vakfe
Müzdelife vakfe
Ziyaret tavafı11-Yevmi terviye Zilhiccenin kaçıncı günüdür?
7
8
9
10
 

12-Hac ibadetleri ifası için sağlık ve mali imkanlarının yeterli olmasına denir       
  İstilam
İstitaat
İztıba
İzar


13-İhramın belden aşağı kısmı örten parçaya.......denir?
İzar
 İztiba
İhram
 İstilam
14- Hac ile ilgili fiil ve ibadetlere denir?
  Menasik
Meşari
Muhrim
 MuhsarHava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта