sinavboard

FLASH MAKALE

 


Siten

SİTENİZE SWF EKLEMEK İÇİN KOD

 

Flash swf nasıl eklenir ? Siteye swf eklemek, Siteye flash oyun eklemek.Siteye swf eklemek için kod.

    

<html>
<head>
<title>games -</title>
</head>
<body bgcolor="#003366">
<p align="center">
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0"
ID=88 WIDTH=150 HEIGHT=150>
<PARAM NAME=movie VALUE="blue_swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#003366>
<EMBED src="blue_frame.swf" quality=high bgcolor=#003366
WIDTH=150 HEIGHT=150 TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED>
</OBJECT>
</body>

</html>

Bu kod içinde kırmızı renkli yerleri değiştirerek,swf'nin yüksekliğini,genişliğini ayarlayabilirsiniz.WIDTH:genişlik,HEIGHT:yüksekliktir.movie VALUEve EMBED src: karşısındaki kırmızı renkli yere swf bağlatı adresini yazın.Artık sitenize swf ekleyebilirsiniz.

 

Kolaygelsin.


Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта