sinavboard
Untitled 1

COĞRAFYA KARMA TESTİ 2 ONLİNE

1-Türkiyede üretilen ve ithal edilen petrolü işlemek amacıyla bazı kentlerde petrol   arıtma rafinerileri kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerdendir biri değildir ?
Mersin
  İzmir
Kırıkkale
İzmit
Siirt
2-Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede endüstri kuruluşlarının yerinin belirlenmesinde en çok  etkilidir ?
Ham maddeye yakınlık
İş gücüne yakınlık
Ulaşım koşulları
Pazarlama olanakları  
Denize yakınlık

3-Aşağıdaki endüstri kuruluşlarının Türkiyedeki coğrafi dağılışı göz önüne alındığında  fabrikaların yeri belirlenirken ham maddeye yakınlık hangisinde öncelikle etkili olmuştur ?
 Demir  › Çelik
 Şeker
 Deri
 Otomotiv
Petro Kimya

4-Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede bazı tarım ürünleri devlet denetimi altında üretilen ürünlerden değildir ?
Tütün
Çay
  Kenevir
  Pamuk
Haşhaş5-Aşağıdakilerden hangi bölgede taş evler en çok hangi görülür ?
İç Anadolu
Karadeniz
Akdeniz
G.D.Anadolu
Ege
6-Aşağıdaki enerji kaynaklarından  hangisinin  enerji tüketimindeki payı diğerlerinden daha azdır ?
  Linyit
  Petrol
Su
Jeotermal Enerji
Doğalgaz
7-Göç veren şehirlerde  genellikle kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır. Aşağıdaki kentlerden hangisinde kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olması beklenir?
          
İzmir
İzmit
  Ankara
Sakarya
Kastamonu
8-Aşağıdakilerden  hangisinde hidroelektrik potansiyeli daha fazladır?
  İç Anadolu
Güneydoğu Anadolu
  Marmara Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi

9-Aşağıdaki dağlarımızdan hangisi İç Anadolu Bölgesindeki volkanik dağlardan değildir?
Hasan Dağı
 Erciyes Dağı
Melendiz Dağı
Tendürek Dağı
Karadağ

 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта