sinavboard

BURDUR İLÇELERİ

Burdur-Gölhisar

Gölhisar: 2012 adrese dayalı nüfusa göre toplam nüfûsu 22.057 olup, 14.523 ’ü merkezde, 7.534’ü belde ve köylerde yaşamaktadır.1

Gölhisar İlçesinin , 2 kasaba, 11 köy vardır. İlçe toprakları etrafı dağlarda çevrili geniş bir çukurluktan meydana gelir. Çukurluğun güney doğusunda Gölhisar Gölü yer alır. İlçede Gölhisar(Uylupınar) Gölü ve Yapraklı barajı bulunmaktadır.

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri şekerpancarı, buğday, arpa, soğan, patates, mısır, anason ve haşhaştır.

Hayvancılık ilçe ekonomisinde önemli yer tutar. Düzlüklerde sığır besiciliği, dağlık ve engebeli bölgelerde küçük baş hayvan besiciliği yapılır. İlçede orman ürünlerini işleyen çok sayıda atölye vardır.

İlçe merkezi, Gölhisar Gölünün batısında kurulmuştur. İl merkezine 107 km mesâfededir. Gölhisar 1953’te Horzum ve Armutlu köyleri birleştirilerek ilçe hâline getirildi. Belediyesi 1953’te kurulmuştur.8

 

 

Gölhisar Merkez , Belde ve Köy Toplam Nufusu
Gölhisar Erkek Kadın Toplam
Merkez 11.055 11.002 22.057
Toplam 11.055 11.002 22.057
Kaynak:Tuik
Kaynak:Resmi Gazete

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта