sinavboard

AKAİD ONLİNE TEST 3

1-İnsan İradesine göre seçim yapar,Allah insanın seçimine göre fiil yaratır ,görüşü hangi mezhebe aittir?
Eş'ariyye
Caferiyye
Selefiyye
Maturidiyye
2-Malik ve rıdvan adlı meleklerin görevi aşağıdakilerden hangisindedir?
Cennet melekleridir.
Cehennem melekleridir.
Kabir sual melekleridir.
Biri cennet,biri cehennem meleğidir.

3-Zemahşeri gibi büyük alimler yetiştiren mezhebin,adl,tevhid gibi görüşleri vardır, bu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Mutezile
Caferiyye
 Eşariyye
 Selefiyye
 4-Aşağıdakilerden hangisi Allahın isimleri arasında yer almaktadır?
ilim
irade
tekvin
Kerim 

5-Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
Melekler yemezler ,içmezler
Melekler ateşten yaratılmışlardır
Melekler nurdan yaratılmıştır
Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur

6- İlk  sahife hangi peygambere indirilmiştir?
Hz.Şit
Hz.Musa
Hz.İsa
Hz.Adem
7-Kendilerine Keramet ile Allahın yardımı ulaşan zatlara ne denir ?        
Allah dostları
Allahın Elçileri

Allahın Kulları
Allahı sevenler
8-Peygamberler İndirilen sahifeler, sırası ile doğru seçenekte verilmiştir?
Hz.Adem-Hz.İdris-Hz.İbrahim-Hz.Şit
 
Hz.Adem-Hz.Şit-Hz.İdris-Hz.İbrahim
Hz.Adem-Hz.Şit-Hz.İdris-Hz.İbrahim
 
Hz.Adem-Hz.İbrahim-Hz.Şit-Hz.İdris
9-- Zaruriyyeti diniyye terimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
  İslamın şartı
  İmanın Şartı
  Zaruri esaslar
  Zaruri cezalar
10-Şüphesiz ve tereddütsüz açığa çıkma ,meydana çıkma anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Vucud
Kıdem
sübuti
İhras
11-Sıffın savaşından sonra ortaya çıkan  mezheb aşağıdakilerden hangisidir ?
Caferiyye
Hariciler
Mutezile
Şia
 
12-Aşağıdakilerden hangisi Ulul-u Azam  peygambelerinden değildir?        
Hz.Nuh a.s
Hz.İshak a.s
Hz.İsa a.s
Hz.Muhammed sav
13-Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarındandır?
Fetanet
 Emniyet
Risale
 Mektubat
14- Aşağıdakilerden hangisinde Hz Adem ve Hz.İbrahim'e a.s verilen  sahife sayısı doğru verilmiştir?
  10-10
  20-12
  30-10
  50-10
15-Aşağıdakilerden hangisi Ulul-u Azam  peygambelerindendir?        
Hz.Harun
Hz.Adem a.s
Hz.İshak
Hz.Şuayb

 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта