sinavboard

AKAİD ONLİNE TEST 2

1-Maturudiyye mezhebi imamının tam ismi nedir?
Muhammed b.el-Maturidi
Mahmud b.el-Maturidi
Mansur b.El Maturidi
Ebu Mansur Muhammed b. Mahmud el-Maturidi

2-Tabiat olaylarını düzenleyen  melek aşağıdakilerden hangisidir?
Mikail
İsrafil
Azrail
Cebrail

3-Kabir melekleri olarak bilinen melekler doğru şıkta verilmiştir?
Münker-kiramen
Nekir-illiyyun
 Nekir-Rıdvan
 Münker-Nekir
 4-Eşari ile Mu'tezile arasında yer alır,Orta mezhebtir.Bu mezheb hangisidir?
Caferiyye
Eşariyye
Maturudiyye
Selefiyye 
5-Dini tebliğ olmasada kişi Allahı bulabilir diyen mezheb aşağıdakilerden hangisidir?
Caferiyye
Cebriyye
Eşariyye
Maturudiyye
6-İnsanın irade,seçme imkanının bulunmadığını bildirir,takdir edilmiş işleri yaptığı savunulur ,bu mezhep hangisidir?
Selefiyye
Cebriyye
Haricilik
Eşariyye
7-El'menzile beynel menzileyn görüşünü savunan mezhep hangisidir?        
Eşariyye

Cebriyye

Mu'tezile
Hariciler
8-Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Zebur ilk inmiş kitaptır
 Kur'an son inmiş kitaptır

İncil Hz İsa'ya indirilmiştir

 
Hz Musa'ya a.s Tevrat indirilmiştir.
9-- 50 sahife indirildiği bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  Hz.Şit a.s
  Hz.İbrahim a.s
  Hz.İdris a.s
  Hz.Süleyman a.s
10-Allahın dostlarının olağan üstü olaylar göstermesine ne denir?
İstidrac
Keramet
Mucize
İhras

 11-Haberci manasına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir
Risale
Peygamber
Ersele
Risalet
 
12-ismet ne manaya gelmektedir?        
dikkat ve temkin içinde isyândan korunmak
rahatlık,Güven,sadık
incelik,nezaket
İçtenlik,samimiyet

13-Vasıl b. Ata'nın kurmuş olduğu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Selefiyye
 Mu'tezile
Cebriyye
 Hariciyye
14- Kendilerini Ehlü'l-Adl ve't-tevhid olarak adlandıran mezheb aşağıdakilerden hangisidir?
 Selefiyye
  Mu'tezile

  Eşariyye

 Hariciyye
15-Peygamberlerin sıfatlarından değildir?        
Hakikat
Fetanet
İsmet
Sıdk

 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта