sinavboard

AKAİD ONLİNE TEST 1

1-Rıdvan ismi ile bilinen meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Cehennem meleğidir
Sağımız ve solumuzda bulunan melektir
Cennette meleklerin başıdır
Kabir meleğidir

2-Sur meleği adı ile bilinen melek aşağıdakilerden hangisidir?
Mikail
İsrafil
Azrail
Cebrail

3-Arşın etrafında bulunan meleklere verilen addır?
Kerribiyyun
Kiramen katibi
 Rıdvan
 Malik
 4-İyi amelleri ile kötülükleri yazan melek aşağıdakilerden hangisidir?
Münker
Nekir
Kiramen Katibi
İlliyyün 
5-Yemezler ,içmezler,Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur,Allahın emri cümlesini yerine getiren bu varlıklara..............denir?
İblis
Cin
Şeytan
Melek
 6- Örtülü,görünmeyen sey manalarına gelir.Bu kelime  hangisidir?
Cin
Melek
İblis
Şeytan
7-Dıhyetül kelbi şeklinde gelen varlık aşağıdakilerden hangisidir?        
Mikail
israfil
Azrail
Cebrail
8-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Tevrat ilk inmiş kitaptır
 Kur'an son inmiş kitaptır

Zebur Hz Musa'ya indirilmiştir

 
Hz isa'ya a.s incil indirilmiştir.
9-- 50 sahife indirildiği bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  Hz.Şit a.s
  Hz.İbrahim a.s
  Hz.İdris a.s
  Hz.Süleyman a.s
10-Kötü bir zatın, kuyu suyunun çoğalması için suya tükürüp,suyun kurumasına ne denir?
İstidraç
Maunet
Mucize
İhras
 11- Kur'anda ismi geçen , peygamber mi  veli kullardan mı  olduğu itilaflı olan kaç zat vardır?
1
3
2
4
 
12-sıdk ne manaya gelmektedir?        
Güvenilir
rahatlık
incelik
İçtenlik

13-Cin kelimesinin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Aleni
 Örtülü
Açık
 Hayalet

14- Aşağıdakilerden hangisinde Hz Musa'ya a.s  indirilen sahife sayısı verilmiştir?
 Hz Musa'ya  10 sahife indirilmiştir
 
Hz Musa'ya  30 sahife indirilmiştir
 
Hz Musa'ya  kitap  indirilmiştir
 
Hz Musa'ya  50 sahife indirilmiştir
15- Aşağıdakilerden hangisinde Hz Adem'e a.s  indirilen sahife sayısı verilmiştir?
   kitap  indirilmiştir
 
 30 sahife indirilmiştir
 
 10 sahife indirilmiştir
 
 50 sahife indirilmiştir

 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта